Beleidsplan

Op de momenten dat ouders hun kind aan ons toevertrouwen, dragen wij mede verantwoordelijkheid voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Om deze verantwoordelijkheid zo goed mogelijk te dragen is het van belang dat er gewerkt wordt vanuit een duidelijke, onderbouwde visie op de ontwikkeling van kinderen en de rol van het kinderdagverblijf daarin.

Deze visie bepaalt het uitgangspunt van het handelen van de leidsters en biedt een mogelijkheid de deskundigheid verder uit te diepen. Het pedagogische beleid verschaft ouders informatie en een beeld over de waarden en normen die het kinderdagverblijf hanteert.