Welkom bij Krullevaartje
Stuur een e-mailopvang.krullevaartje@gmail.com
Bel ons036-5353920

De Gouden Twijg

Dit gedachtegoed van Margreet Bijsterveld waar onze visie uit voortkomt bestaat uit drie delen:

Rudolf Steiner Antroposofie en het jonge kind,
Emmi Pikler Pedagogiek van natuurlijk bewegen.
Marshall Rosenberg Verbindende communicatie.

Met dit gedachtegoed gaan wij van de volgende punten uit:

 • Bij de geboorte is in het kind, in de kiem, alles aanwezig om de individuele ontwikkeling en levensweg aan te gaan.
 • Om deze individuele eigenschappen volledig tot bloei te laten komen, moet men in de eerste belangrijke levensfase acht slaan op datgene het kind laat zien (vanuit verlangen, begeerte en vreugde)
 • Wanneer het kind de kans krijgt om in zijn verzorging en opvoeding een actieve deelnemer te zijn, vergroot dit zijn gevoel van autonomie en eigenwaarde.
 • De opvoeder erkent hierbij de noodzaak om het leven van het kind zinvol en betrouwbaar te organiseren. Hierbij past een gezond ritme van activiteit, zorg en rust.
 • Zo gauw het kind door middel van communiceren met ons in verbinding treedt, is de kwaliteit van communiceren van sterke invloed op de kwaliteit van leven.
 • Zolang communiceren gericht is op het uitwisselen van wat er in ons leeft, geeft dat mogelijkheden tot diepgaand contact.

Het is onze taak als mede – opvoeder om vanuit deze visie voorwaarden te scheppen waarbij de ontwikkeling van het kind tot volledige bloei kan komen.

Tot deze voorwaarden behoren:

Een betrouwbare relatie

 • vaste leidsters die optimale hechting bieden bij dagelijkse verzorging
  `Ik mag lekker lang op schoot bij mijn vaste juffie`
 • veel direct en intensief contact bij de verzorging. lekker de tijd nemen
  `mijn juffie speelt en knuffelt met mij bij de verzorging`
 • ritmisch handelen
  `voor het eten zingen wij en zeggen wij een spreuk`
  `als wij naar buiten gaan maken wij altijd een treintje`
 • herhaling van ritme op de dag, in de week/jaar
  `op dinsdag maken wij altijd muziek en dansen we samen`
  `bij een nieuw seizoen, krijgen wij altijd een nieuwe seizoenstafel`
 • begrenzing indien nodig
  `als ik bots met een ander kindje helpt juffie ons`
  ‘als ik huil,weet juffie of ik honger heb of moe ben van het spelen`

Vrije bewegingsontwikkeling:

 • continue de ruimte hebben om je eigen beweging te maken
  `ik kan lekker vrij kruipen in de veilige ruimte`
  `nu ik zelf kan zitten heb ik mijn eigen lage stoeltje, dicht bij juffie`
 • zo min mogelijk inbreuk hierop door leidster of materiaal
  `als ik draaien wil, dan kan dat, ik kan alle kanten op!`
 • uitdaging om nieuwe bewegingen te veroveren
  `er is een spannend labyrint om door of overheen te klimmen`
  `midden in de ruimte leer ik zelf op eigen benen te gaan staan`
  Kunnen ontdekken, beleven, ervaren en leren:
 • elke dag samen in de kring , vrij spel, creativiteit en de natuur in.
  ‘wij gaan elke dag naar buiten, zon, wind of regen`
  `op woensdag bakken wij, ik mag dan altijd mee helpen snijden`
 • levendige ervaringen door zoveel mogelijk natuurlijke materialen
  `mijn pop is zacht en warm`
  `de houten blokken zijn mijn favoriet`
 • biologische voeding
  ` appels en peren groeien ook in onze tuin, die pluk ik zelf`

Verbindend communiceren:

 • Er is altijd ruimte voor mijzelf en de ander
 • Wij schenken aandacht aan de individuele beleving
 • Goed en fout vervangen wij door anders
 • Straffen en belonen maken plaats voor begrenzing en erkenning
Bel ons036 - 535 39 20

HET KLEINE PARADIJS

Henry Moorestraat 81
1328 LT Almere

T: 036-5353920
E: opvang.krullevaartje@gmail.com

Landelijk Registratienummer Kinderopvang:
666739997

BSO PARCIVAL

Danslaan 60
1326 NA Almere Danswijk

T: 06 - 39 04 32 79
E: opvang.krullevaartje@gmail.com

Landelijk Registratienummer Kinderopvang:
218970572

BSO MERLIJN

Carel Willinklaan 107
1328 LJ Almere

T: 06 – 15216419
E: opvang.krullevaartje@gmail.com

Landelijk Registratienummer Kinderopvang:
113641679