De Sterretjes

De Sterretjes biedt opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar.

We werken met 2 groepen. Bij de jongste groep ligt de nadruk nog op vrij spelen. De jongsten ontdekken wat ze al zelf kunnen en willen. Zelfstandigheid, handelen en elkaar helpen wordt gestimuleerd. Door liedjes en ritueeltjes verloopt de dag herkenbaar en veilig. De kinderen weten wat er komt en wat er moet gebeuren.

Op de andere groep met met wat ‘oudere’ kinderen kunnen ze eigenlijk al alles zelfstandig. Daar wordt op een speelse manier omgang met elkaar en samenspel geoefend. We bereiden ons voor op de basisschool.