Kinderdagverblijven Almere? Laagdrempelige opvang kenmerkt onze kinderdagverblijven in Almere

Krullevaartje heeft diverse kinderdagverblijven centraal gelegen in Almere. Onze unieke en onderscheidende visie wordt gehanteerd op al onze kinderdagverblijven. Als u in Almere op zoek bent naar opvang met een laagdrempelige en huiselijke sfeer, waar de individuele behoeften en aandacht voor het kind centraal staan, dan past de opvang van Krullevaartje bij u.

Laagdrempelig maar hoogwaardig!

Twee van onze kinderdagverblijven in Almere zijn HKZ gecertificeerd. Dat houdt in dat wij een kwaliteitsmanagementsysteem hanteren, waardoor processen en protocollen goed gestroomlijnd zijn. Hierdoor hebben onze leidsters een uniforme aanpak, zowel in het werken met kinderen als op administratief gebied. Deze inzichtelijkheid maakt het makkelijk om onze kwaliteit te toetsen en desgewenst te verbeteren.

Soorten opvang

Naast onze 3 kinderdagverblijven bieden wij in Almere ook voor- en naschoolse opvang aan en organiseren wij speciale peuterochtenden. Hier is onder andere extra aandacht voor taal, rekenen, muziek, dans en de sociaal emotionele ontwikkeling. Verder kunt u in vakanties ook bij ons terecht en is incidentele opvang mogelijk als de groepsgrootte dit toelaat. Oh ja, op sommige locaties zijn we al vanaf 6:30 uur open!

Koekeloeren

U komt graag even kijken. Alleen of samen met uw kind. Daar maken we natuurlijk graag tijd voor. Bel daarom gauw met 036 5239835 of stuur een berichtje via ons contactformulier.