Welkom bij Krullevaartje
Stuur een e-mailopvang.krullevaartje@gmail.com
Bel ons036-5353920

Onze vestigingen

Opvangmogelijkheden

Keuze uit kinderdagverblijven, peutergroepen bso’s:

Doordat Opvang Krullevaartje vier kinderdagverblijven onder zich heeft, variërend van kleinschalige kinderopvang naar dynamisch, kunnen wij samen met de ouders de meest geschikte plek kiezen voor elk individueel kind. Een kind kan 4 jaar lang verblijven op de gekozen groep, zodat het meegroeit en ontwikkelt met zijn/haar groepsgenootjes. Soms is het wenselijk voor de individuele ontwikkeling van het kind, dat het doorstroomt naar een andere groep. Dit kan in samenspraak zorgvuldig overlegd en gekozen worden. Zo is er voor elk kind altijd de juiste plek.

Structurele dagopvang

Dit is structurele opvang voor kinderen vanaf acht weken tot twaalf jaar, waarbij kinderen op vaste dagen per week komen. Kinderopvang Krullevaartje biedt als basis uitsluitend hele dagen opvang. Hierdoor heerst er veel meer rust in de groepen omdat leidsters hun aandacht kunnen blijven richten op de kinderen. Tevens bouwen leidster en kind veel gemakkelijker een hechte band op als een kind een hele dag aanwezig is. Om een vertrouwensband met de kinderen te krijgen en te behouden, vinden wij het fijn als kinderen minimaal twee hele dagen per week bij Kinderopvang Krullevaartje verblijven. Op woensdag en vrijdag is in overleg één dag mogelijk.

Incidentele opvang

Soms is er onverwachts behoefte een dag extra opvang buiten de vastgelegde dagdelen, dit is mogelijk mits de groepsbezetting dit toelaat. Dit gelt ook voor incidenteel een dag ruilen.

Het Kleine Paradijs

BSO Parcival

BSO Merlijn

Bel ons036 - 535 39 20

HET KLEINE PARADIJS

Henry Moorestraat 81
1328 LT Almere

T: 036-5353920
E: opvang.krullevaartje@gmail.com

Landelijk Registratienummer Kinderopvang:
666739997

BSO PARCIVAL

Danslaan 60
1326 NA Almere Danswijk

T: 06 - 39 04 32 79
E: opvang.krullevaartje@gmail.com

Landelijk Registratienummer Kinderopvang:
218970572

BSO MERLIJN

Carel Willinklaan 107
1328 LJ Almere

T: 06 – 15216419
E: opvang.krullevaartje@gmail.com

Landelijk Registratienummer Kinderopvang:
113641679