fbpx

Oudercommissie

Oudercommissie

De Oudercommissie van Opvang Krullevaartje

 • Hier vindt u informatie over wie wij zijn, wat wij doen en praktische informatie zoals hoe U de ouderraad kunt bereiken.
 • De Ouderraad van opvang Krullevaartje is in 2007 opgericht. Naast de formele wettelijke eis dat er een Ouderraad moet zijn, is de raad er bovenal op gericht om samen met Will Kort en Anneke Alders de kwaliteit van Opvang Krullevaartje hoog te houden. Dit doen we natuurlijk ten eerste voor de kinderen en ten tweede omdat wij graag een bijdrage leveren aan dit bijzondere kindercentrum.
 • Opvang Krullevaartje is niet zomaar een opvang. Zij heeft een duidelijke visie en uitgangspunten gestoeld op o.a. de antroposofie volgens Rudolf Steiner maar ook vanuit de visie van ‘De Gouden Twijg” van Margreet Bijsterveld. Hierin staan kwaliteit, duurzaamheid, zorg voor het kind vanuit werkelijk contact centraal en staat communicatie met het kind hoog in het vaandel.
 • De ouderraad ondersteunt dit door mee te denken over aankomend beleid, gevraagd en ongevraagd te adviseren en goed te luisteren naar de inbreng van ouders. De ouderraad houdt u op de hoogte van de activiteiten via deze website, de nieuwsbrieven, posters bij de vestigingen of door middel van een memo of mailing.
 • De Ouderraad van “Opvang Krullevaartje” stelt zich ten doel om de belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen door mee te denken over het beleid van de opvang. Enerzijds via het adviesrecht zoals dat in de Wet Kinderopvang ligt vast gelegd. Anderzijds wil de Ouderraad een klankbord vormen voor ” Opvang Krullevaartje ” over diverse zaken. De Ouderraad wil op een zo open mogelijke wijze communiceren en alle belanghebbenden helder en duidelijk informeren.
 • Dit alles staat vast gesteld in de statuten van de Ouderraad. Klik hier voor de statuten.
 • De taken van de Ouderraad zijn de volgende:
 • Advies uitbrengen conform de Wet Kinderopvang artikel 60 lid 1
 • Het op verzoek als adviseur deelnemen aan directieoverleg
 • Het op verzoek leveren van een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten
 • Zorg dragen voor goede en heldere communicatie tussen de Ouderraad en ouders
 • Het bijdragen (organiseren van) aan bijzondere activiteiten zoals bijvoorbeeld een zomerfeest

Wie zitten in de ouderraad?

 • Het aantal leden van de ouderraad is zo goed mogelijk verdeeld onder de 4 verschillende vestigingen. Maximum 8 leden kunnen plaats nemen.
 • Op dit moment bestaat de ouderraad uit :

Wanneer en waar vergadert de Raad?

 • De ouderraad vergadert 4 keer per jaar met en of zonder de directie. De raad vergadert op de locatie van het kindercentrum ” Het Kleine Paradijs”. De ruimte en koffie en thee worden beschikbaar gesteld. De vergaderingen zijn openbaar; u bent van harte uitgenodigd deze bij de wonen. Dus misschien tot ziens?!
 • De notulen van de vergaderingen kunt u opvragen bij de directie.

Heeft u een vraag, opmerking of tip? Neem contact met ons op: opvang.krullevaartje@gmail.com. Lijkt het u fijn om plaats te nemen in onze ouderraad dan bent u van harte welkom.