Welkom bij Krullevaartje
Stuur een e-mailopvang.krullevaartje@gmail.com
Bel ons036-5353920

Pedagogiek

Beleidsplan:

Op de momenten dat ouders hun kind aan ons toevertrouwen, dragen wij mede verantwoordelijkheid voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kind.  Om deze verantwoordelijkheid zo goed mogelijk te dragen is het van belang dat er gewerkt wordt vanuit een duidelijke, onderbouwde visie op de ontwikkeling van kinderen en de rol van het kinderdagverblijf daarin.

Deze visie bepaalt het uitgangspunt van het handelen van de leidsters en biedt een mogelijkheid de deskundigheid verder uit te diepen. Het pedagogische beleid verschaft ouders informatie en een beeld over de waarden en normen die het kinderdagverblijf hanteert.

Uitgangspunten:

Vanaf  januari 2011 volgen wij in ons pedagogisch handelen de uitgangspunten van `de Gouden Twijg`.  In alle vestigingen worden deze uitgangspunten gerespecteerd, uitgedragen en ingezet bij de benadering van de kinderen. Met deze werkwijze dragen wij ons inziens optimale verantwoordelijkheid voor de ons toevertrouwde zorg.

Werkwijze en protocollen:

De uitgangspunten zijn verwerkt in een werkplan, waarin aandacht wordt geschonken aan de volgende gebieden:

 • de motorische ontwikkeling
 • de zintuiglijke ontwikkeling
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • de taalontwikkeling
 • de creatieve ontwikkeling
 • de ontwikkeling van de zelfstandigheid

Vanuit dit werkplan hebben wij een aantal protocollen geschreven. Dit zijn uitgeschreven werkwijzen. Op de groep van uw kind wordt u op de hoogte gehouden van deze werkwijzen, wanneer het voor uw kind relevant is. Zo hebben wij een protocol voor bakeren, slapen, zindelijkheid etc.

U kiest voor:

 • Goede bereikbaarheid;
 • Ruime openingstijden;
 • Biologische voeding;
 • Veel buitenspelen;
 • Natuurlijke materialen;
 • Buitenslapen mogelijk;
 • Educatief en duurzaam speelgoed;
 • Veel natuur op eigen terrein;

Kortom u kiest voor Groene Kinderopvang.

Bel ons036 - 535 39 20

HET KLEINE PARADIJS

Henry Moorestraat 81
1328 LT Almere

T: 036-5353920
E: opvang.krullevaartje@gmail.com

Landelijk Registratienummer Kinderopvang:
666739997

BSO PARCIVAL

Danslaan 60
1326 NA Almere Danswijk

T: 06 - 39 04 32 79
E: opvang.krullevaartje@gmail.com

Landelijk Registratienummer Kinderopvang:
218970572

BSO MERLIJN

Carel Willinklaan 107
1328 LJ Almere

T: 06 – 15216419
E: opvang.krullevaartje@gmail.com

Landelijk Registratienummer Kinderopvang:
113641679