De Gouden Twijg:
Oorsprong gedachtegoed:
`De Gouden Twijg` is een gedachtegoed van Margreet Bijsterveld die haar oorsprong kent in de antroposofie van Rudolf Steiner, de pedagogische visie van Emmi Pikler en geweldloze communicatie van Marshal Rosenberg. Vanuit jarenlange pedagogische ervaring en het combineren van visies is dit gedachtegoed ontstaan.

Uitgangspunten gedachtegoed:

  • Bij de geboorte is in het kind, in de kiem, alles aanwezig om de individuele ontwikkeling en levensweg aan te gaan.
  • Om deze individuele eigenschappen volledig tot bloei te laten komen, moet men in de eerste belangrijke  levensfase acht slaan op datgene het kind laat zien (vanuit verlangen, begeerte en vreugde)
  • Wanneer het kind de kans krijgt om in zijn verzorging en opvoeding een actieve deelnemer te zijn, vergroot dit zijn gevoel van autonomie en eigenwaarde.
  • De opvoeder erkent hierbij de noodzaak om het leven van het kind zinvol en betrouwbaar te organiseren. Hierbij past een gezond ritme van activiteit, zorg en rust.
  • Zo gauw het kind door middel van communiceren met ons in verbinding treedt, is de kwaliteit van communiceren van sterke invloed op de kwaliteit van leven.
  • Zolang communiceren gericht is op het uitwisselen van wat er in ons leeft, geeft dat mogelijkheden tot diepgaand contact.

Het is onze taak als mede – opvoeder om vanuit deze visie voorwaarden te scheppen waarbij de ontwikkeling van het kind tot volledige bloei kan komen.