Informatie over gegevens die wij van u als ouders/verzorgers verzamelen en waarvoor deze worden gebruikt

A.

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming

Opvang Krullevaartje, vertegenwoordigt door W. Kort

Email: opvang.krullevaartje@gmail.com

B.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

 • Ouders/verzorgers die een opvang contract voor hun kinderen met Opvang Krullevaartje afsluiten.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?

 • Contactgegevens (N.a.w. gegevens, Telefoonnummers, e-mail adressen*
 • Identificatiegegevens (BSN-nummers)**
 • Betalingsgegevens (bankrekeningnummers)**

Wie verwerken de gegevens?

 • Pedagogisch Medewerkers *
 • Coördinator kind planning en personeelsplanning*, **
 • Verantwoordelijke gegevensbescherming*, **

C.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens ?

 • Het opstellen van contracten*
 • Het aanmaken van facturen en jaaroverzichten*
 • Het aanleveren van de persoonsgegevens voor de belastingdienst*
 • Het incasseren van opvanggelden**
 • Voor het inschakelen van een incassobureau ***
 • Voor een rechtmatigheidsonderzoek kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst.***
 • Meldpunt kindermishandeling****

Aan wie worden de gegevens verstrekt?

* Nio-kids
** Triodos Bank

*** Bij betalingsweigering of ontoelaatbare betalingsachterstanden

**** Bij gerede vermoedens kindermishandeling

D.

Wanneer mogen wij persoonsgegevens verwerken?

 • Als dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze overeenkomst met u.
 • Als dit toegestaan is in kader van onze bedrijfsactiviteiten
 • Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten.
 • Als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifiek benoemde doeleinden.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

 • Tijdens de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.
 • Zolang we deze nodig hebben, in ieder geval tijdens de looptijd van het opvangcontract.

Wat zijn uw rechten voor verwerken van uw gegevens?

 • informatie of wij gegevens van u verwerken
 • aanpassing van gegevens
 • Inzage in uw gegevens
 • Bezwaar tegen gebruik van gegevens
 • Overdracht van gegevens

Het kan voorkomen dat wij niet in alle gevallen kunnen voldoen aan uw verzoek. Als dit niet het geval is , laten wij u dit met opgave van reden weten.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

We zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

 • Beveiligde computers
 • afsluitbare kasten en ruimtes

Er is een meldplicht datalekken. Incidenten registreren en melden we als dat nodig is.

 

Directie Opvang Krullevaartje

Wijzigingen voorbehouden